Project ”Europe – safe home for youngsters”

Европска унија – сигурна кућа младих
(Preuzmi brosuru ovde)

ЕУ је далеко највећи донатор у Србији јер је обезбедила бесповратна средства у висини од више од 2,6 милијарде евра (до јануару 2014. године) у протеклих 13 година у свим областима, од владавине права, реформе јавне управе, друштвеног развоја до животне средине и пољопривреде. Финансијска помоћ обезбеђена је кроз Инстурмент ЕУ за предприступну помоћ (ИПА) чији је циљ да помогне Србији да се припреми за преузимање и ефикасно спровођење обавеза будућег чланства у ЕУ. Државе чланице ЕУ, такође, пружају значајну билатералну помоћ Србији. Земља која има статус кандидата за чланство у Европској Унији, а у којој, по истраживањима, нарочито међу младима, расте евроскептицизам, мора управо младима да докаже да су европске вредности и евроинтеграције трајно и једино решење за напредак српског друштва у целини и сваког појединца у истом.

Циљ пројекта је упознавања младих са све већим могућностима за јачање социо-економске структуре и свеопште ситуације у земљи, као и указивање на досадашњу помоћ и уложена бесповратна средства те их у том смислу информативно едукативно обскрбити, а притом јачати идеју о јачању локалне привреду увозом нових бесповратних финансијских средстава. Досадашње донације путем различитих програма који су финансирани из фондово Европске уније је је нешто што мора на очигледан и недвосмослен начин ставити у први план. Чињеница да је Европска унија највећи финансијер Србије у последње две декаде и статистички подаци у том смислу, морају се приближити и објаснити младима на пријемчљив начин. Уколико до оваквих и сличних промоција и активности не буде долазило поменути евроскептицизам малди ће прихватити као оправдан под притиском пласираних прича од стране антиевропских и антицивилизацијских кругова који ће младе као и кроз историју злоупотребити и демагогијом изманипулисати.

Промоција се вршила дистрибуцијом промотивног материјала на улицама, као и путем сајта организацијe. Дистрбуирали смо 5000 брошура. Кроз дистрибуирање брошура (5000) као и путем интернет промоције информисали смо најмање 9000 корисника. Јавни догађаји као и подела информативних материјала вршила се на прометним локацијама у Граду Новом Саду и у Кампусу Универзитета у Новм Саду.